Enter your keyword

Sekretess och Policy

Gäller från och med 2020-06-01

1. Inledning

Välkommen till Jure Uršič s.p..

Jure Uršič s.p. (“oss”, “vi” eller “vår”) verkar htttps://moare.art (nedan kallad “Service”).

Vår integritetspolicy styr ditt besök i htttps://moare.artoch förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som är resultatet av din användning av vår tjänst.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna sekretesspolicy har de villkor som används i denna sekretesspolicy samma innebörd som i våra villkor.

Våra villkor(“Villkor”) reglerar all användning av vår tjänst och tillsammans med sekretesspolicyn utgör ditt avtal med oss (“avtal”).

2. Definitions

SERVICE innebär htttps://moare.art webbplats som drivs av Jure Uršič s.p..

PERSONUPPGIFTER innebär uppgifter om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen är i vår ägo eller som sannolikt kommer att komma i vår ägo).

ANVÄNDNINGSDATA samlas in automatiskt antingen genereras av användning av Tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

COOKIES är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

Registeransvarig avser en fysisk eller juridisk person som (antingen ensam eller gemensamt eller i likhet med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och hur personuppgifter behandlas eller ska behandlas. I denna sekretesspolicy är vi personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN (ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER) avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning. Vi kan använda olika tjänsteleverantörers tjänster för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

DEN REGISTRERADE är varje levande person som är föremål för personuppgifter.

ANVÄNDAREN är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade, som är föremål för personuppgifter.

3. Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

4. Typer av insamlade uppgifter

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan omfatta, men är inte begränsad till:

0.1. E-postadress

0.2. För- och efternamn

0.3. Telefonnummer

0.4. Adress, Land, Delstat, Provins, POSTNUMMER, Ort

0.5. Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen.

Användningsdata

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du kommer åt Tjänsten av eller via någon enhet (“Användningsdata”).

Dessa användningsdata kan innehålla information som din dators IP-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostikdata.

När du öppnar Tjänsten med en enhet kan dessa användningsdata innehålla information som vilken typ av enhet du använder, ditt enhets unika ID, enhetens IP-adress, enhetens operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostikdata.

Platsdata

Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillåtelse att göra det (“Platsdata”). Vi använder dessa data för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster när du använder vår tjänst när som helst genom enhetsinställningarna.

Spåra cookies Data

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också, till exempel beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att neka alla cookies eller ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies som vi använder:

0.1. Sessionscookies: Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.

0.2. Preferenscookies: Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.

0.3. Säkerhetscookies: Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

0.4. Reklamcookies: Annonscookies används för att betjäna dig med annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Övriga uppgifter

När vi använder vår tjänst kan vi också samla in följande information: kön, ålder, födelsedatum, födelseort, passuppgifter, medborgarskap, registrering på bosättningsort och faktisk adress, telefonnummer (arbete, mobil), uppgifter om dokument om utbildning, kvalifikation, yrkesutbildning, anställningsavtal, sekretessavtal, information om bonusar och ersättning, information om civilstånd, familjemedlemmar, socialförsäkringsnummer (eller annan skattebetalares identifiering) nummer , kontorsplats och andra data.

5. Användning av uppgifter

Jure Uršič s.p. använder insamlade uppgifter för olika ändamål:

0.1. att tillhandahålla och underhålla vår tjänst;

0.2. för att meddela dig om ändringar i vår Tjänst;

0.3. för att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det;

0.4. att ge kundsupport;

0.5. att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst;

0.6. för att övervaka användningen av vår tjänst;

0.7. Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem.

0.8. för att uppfylla något annat syfte för vilket du tillhandahåller det;

0.9. för att fullgöra våra skyldigheter och genomdriva våra rättigheter som härrör från avtal som ingåtts mellan dig och oss, inklusive för fakturering och inkasso;

0.10. för att förse dig med meddelanden om ditt konto och/eller prenumeration, inklusive meddelanden om utgångsdatum och förnyelse, e-postinstruktioner etc.;

0.11. för att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte ta emot sådan information;

0.12. på något annat sätt som vi kan beskriva när du lämnar informationen;

0.13. för något annat ändamål med ditt samtycke.

6. Lagring av uppgifter

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Vi kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare period, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

7. Överföring av uppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Tyskland och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till Tyskland och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt samtycke till denna överföring.

Jure Uršič s.p. kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns lämpliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

8. Utlämnande av uppgifter

Vi kan lämna ut personuppgifter som vi samlar in, eller du tillhandahåller:

0.1. Utlämnande för brottsbekämpning.

Under vissa omständigheter kan vi vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter.

0.2. Affärstransaktion.

Om vi eller våra dotterbolag är inblandade i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras.

0.3. Andra fall. Vi kan lämna ut dina uppgifter även:

0.3.1. till våra dotterbolag och dotterbolag;

0.3.2. till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet;

0.3.3. för att uppfylla det syfte för vilket du tillhandahåller det;

0.3.4. i syfte att inkludera ditt företags logotyp på vår webbplats;

0.3.5. för något annat ändamål som lämnas ut av oss när du lämnar informationen;

0.3.6. med ditt samtycke i andra fall;

0.3.7. om vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att skydda företagets, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

9. Datasäkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

10. Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter som omfattas av GDPR.

Vi strävar efter att vidta rimliga åtgärder så att du kan korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att det ska tas bort från våra system, vänligen maila oss på info@moare.art.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

0.1. rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig;

0.2. rättelserätten. Du har rätt att få din information rättad om dessa uppgifter är felaktiga eller ofullständiga;

0.3. rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter;

0.4. rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter;

0.5. rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt förekommande format;

0.6. rätten att återkalla samtycket. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst när vi förlitar oss på ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter;

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Observera att vi kanske inte kan tillhandahålla tjänsten utan några nödvändiga data.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

11. Dina dataskyddsrättigheter enligt California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA är den första statliga lagen i landet att kräva kommersiella webbplatser och online-tjänster för att lägga upp en sekretesspolicy. Lagens räckvidd sträcker sig långt utanför Kalifornien för att kräva en person eller ett företag i USA (och tänkbara världen) som driver webbplatser som samlar in personligt identifierbar information från Kalifornien konsumenter att lägga upp en iögonfallande sekretesspolicy på sin webbplats som anger exakt den information som samlas in och de individer som det delas, och att följa denna policy.

Enligt CalOPPA godkänner vi följande:

0.1. användare kan besöka vår webbplats anonymt;

0.2. vår integritetspolicy länk innehåller ordet “Sekretess”, och kan lätt hittas på hemsidan för vår hemsida;

0.3. användare kommer att meddelas om eventuella ändringar i sekretesspolicyn på vår sida för sekretesspolicy;

0.4. användare kan ändra sin personliga information genom att skicka e-post till oss på info@moare.art.

Vår policy för “Spåra inte” Signaler:

Vi hedrar Do Not Track-signaler och spårar inte, planterar cookies eller använder reklam när en Do Not Track-webbläsarmekanism är på plats. Do Not Track är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill bli spårad.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i webbläsaren.

12. Dina dataskyddsrättigheter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA)

Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att få veta vilka uppgifter vi samlar in om dig, be att få radera dina uppgifter och inte sälja (dela) dem. För att utöva dina dataskyddsrättigheter kan du göra vissa förfrågningar och fråga oss:

0.1. Vilka personuppgifter vi har om dig. Om du gör denna begäran återkommer vi till dig:

0.0.1. De kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig.

0.0.2. De kategorier av källor från vilka vi samlar in dina personuppgifter.

0.0.3. Affärs- eller handelssyftet för att samla in eller sälja dina personuppgifter.

0.0.4. De kategorier av tredje parter som vi delar personlig information med.

0.0.5. De specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig.

0.0.6. En lista över kategorier av personlig information som vi har sålt, tillsammans med kategorin något annat företag vi sålde den till. Om vi inte har sålt dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta.

0.0.7. En lista över kategorier av personlig information som vi har avslöjat för ett affärsändamål, tillsammans med kategorin av något annat företag som vi delade den med.

Observera att du har rätt att be oss att ge dig denna information upp till två gånger under en rullande tolvmånadersperiod. När du gör denna begäran kan den information som lämnats begränsas till den personliga information som vi samlat in om dig under de senaste 12 månaderna.

0.2. Så här tar du bort din personliga information. Om du gör denna begäran kommer vi att radera den personliga information vi har om dig från och med datumet för din begäran från våra register och uppmana alla tjänsteleverantörer att göra detsamma. I vissa fall kan radering ske genom avidentifiering av informationen. Om du väljer att radera din personliga information kanske du inte kan använda vissa funktioner som kräver att din personliga information fungerar.

0.3. För att sluta sälja dina personuppgifter. Vi säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till tredje part för något ändamål. Vi säljer inte dina personuppgifter för ekonomisk ersättning. Under vissa omständigheter kan dock en överföring av personuppgifter till en tredje part, eller inom vår företagsfamilj, utan monetär ersättning betraktas som en “försäljning” enligt kalifornisk lag. Du är den enda ägaren av dina personuppgifter och kan begära utlämnande eller radering när som helst.

Om du skickar en begäran om att sluta sälja dina personuppgifter kommer vi att sluta göra sådana överföringar.

Observera, om du ber oss att radera eller sluta sälja dina uppgifter, kan det påverka din upplevelse med oss, och du kanske inte kan delta i vissa program eller medlemstjänster som kräver användning av din personliga information för att fungera. Men under inga omständigheter kommer vi att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter.

Om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter i Kalifornien som beskrivs ovan skickar du din begäran/dina önskemål via e-post: info@moare.art.

Dina dataskyddsrättigheter, som beskrivs ovan, omfattas av CCPA, en förkortning av California Consumer Privacy Act. Om du vill veta mer, besök den officiella Kalifornien lagstiftningsinformation webbplats. CCPA trädde i kraft 2020-01-01.

13. Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst (“Tjänsteleverantörer”),tillhandahålla service för vår räkning, utföra servicerelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

14. Analys

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

15. CI/CD-verktyg

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att automatisera utvecklingsprocessen för vår tjänst.

16. Beteende remarketing

Vi kan använda remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

17. Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalprodukter och/eller tjänster inom Tjänsten. I så fall använder vi tjänster från tredje part för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Denna information lämnas direkt till våra tredjepartsbetalningsbehandlare vars användning av din personliga information regleras av deras sekretesspolicy. Dessa betalning processorer följa de standarder som fastställts av PCI-DSS som förvaltas av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-kraven bidrar till att säkerställa en säker hantering av betalningsinformation.

18. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

19. Barns integritet

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn under 18 år (“Barn” eller “Barn”).

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 18 år. Om du blir medveten om att ett barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

20. Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande på vår tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdatera “giltighetsdatum” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

21. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via e-post: info@moare.art.